sfeerkwekerij

Algemene verkoopsvoorwaarden grafisch materiaal op deze website:

Auteursrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotografen van Espaliers of andere fotografen in dit geval onderaan de foto vermeld. zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe die overeenstemd met de aard van de inbreuk .

Copyright
Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de website van Espaliers te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Factuur en betaling 
Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op verzoek is het mogelijk om in overleg in termijnen te betalen. 

 

TER INFO Fotografen federatie - Auteursrecht op foto’s.
1.       Respecteer het auteursrecht op foto’s.
2.       Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebuiken.
3.       Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan
          toestemming geven voor gebruik van een foto.
4.       Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
5.       Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
6.       Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet
          als je niet weet wie de maker is.
7.       Vermeld altijd de naam van de fotograaf van een foto.
8.       Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
9.       Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen  
           toestemming voor gebruik.
10.   Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.
 

 

© Espaliers. Webdesign by Webatvantage. Sitemap. Disclaimer.
top